Výrobky vyhovují požadavkům vyhlášky MZ ČR č.38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky, určené pro styk s potravinami a pokrmy. Kromě toho jsou výrobky certifikovány též regionální značkou.

ZÁPRAŽÍ originální produkt®

Výrobky pocházející z kraje jihovýchodně za Prahou se mohou ucházet o značku Zápraží originální produkt. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.

„Kraj pohádkového venkova i zachovalé přírody jihovýchodně za Prahou. Ráj koní, dobrého piva a tradiční gastronomie překvapí bohatstvím přírodních krás i lidových řemesel a zvyků. Rodný kraj Josefa Lady, kraj malebných vesniček, rybníků a říček, kraj polních remízků i svěžích Voděradských bučin. To je Zápraží, plné pohody a vůně domova.“